Jump to content

Fuula Dura

Wikipedia irraa
Anaadhufu gara Wikipiidiyaa

Barruu 1,835 Afaan Oromoon

Tarree Fuula Hundaa · Jijjiirama Dhihoo · Gargaarsa · Barreessuu
15 Adooleessa 2024
Mata Duree Har'aa
Rammaddiwwan

Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa kurnan keessaa tokkodha. Ballina lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'e qabaatee, baayyina uummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuu Adaamaadha. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha.
Barruu saayiinsawaa

Lafjoolee Sirna Biiftuu

Damee


Poortaalii:Seenaa jireenyaa
Poortaalii:Seenaa jireenyaa
Poortaalii:Ispoortii
Poortaalii:Ispoortii
Poortaalii:Saayinsii
Poortaalii:Saayinsii
Category:Xin-hawaa
Category:Xin-hawaa
Seenaa jireenyaa Ispoortii' Saayinsii 'Xin-hawaa
Poortaalii:Aadaa Oromoo
Poortaalii:Aadaa Oromoo
Poortaalii:Oromiyaa
Poortaalii:Oromiyaa
Poortaalii:Afrikaa
Poortaalii:Afrikaa
Aadaa Oromoo Oromiyaa Afrikaa


Wiikipiidiyaa Afaanota Afrikaa kan Biraatin