Fuula Dura

Wikipedia irraa
ISO 639 Icon om.svg
Anaadhufu gara Wikipiidiyaa
Galmee Beekumsaa bilisaa kan namuu gulaaluu danda'u.

Barruu 1,316 Afaan Oromoon

Flag of the Oromia Region.svg
Tarree Fuula Hundaa · Jijjiirama Dhihoo · Gargaarsa · Barreessuu
28 Caamsaa 2023
Mata Duree Har'aa
Rammaddiwwan
Nuvola apps edu science.svg


P Society.png


Nuvola apps kcoloredit.svg


Icon tools red.svg


Flag of the Oromia Region.svg
Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa kurnan keessaa tokkodha. Ballina lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'e qabaatee, baayyina uummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuu Adaamaadha. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha.
Barruu saayiinsawaa

Balbala’a ykn Neebuulaa jechii neebuulaa jedhuu jechaa laatiinii yoo ta'uu hikkinni isaas duumessaa ykn hurrii jechuudha.

Lafjoolee Sirna Biiftuu

Lafjoo sirna keenyaa.png

Damee


Wiikipiidiyaa Afaanota Afrikaa kan Biraatin