Bishooftuu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Bishooftuun magaalaa naannoo Finfinneetti argamtu yoo taatu, bashannanaa fi turizimiin beekkamti.