Bishooftuu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bishooftuun magaalaa naannoo Finfinneetti argamtu yoo taatu, bashannanaa fi turizimiin beekkamti.