Hojji:Wa'ee

Wikipedia irraa

Yusuf Abdela Adem

Kan dhalate guddate Godinaa harargee baha aanaa malkaa balootii Barumsaa sadarkaa tokkoffaa haga sadarkaa 4faa achuma gandaa ejersaa mana barumsaa ibsaatii baratee sanaa booda garaa magaalaa harawachaa deemun Barumsaa isaa itti fufe yunivarsiitii HU achumatii Ebifamee digirii lammaffaa fudhatte Ebifamee gara magaalaa harawacha deemun cbe hojjechuu jalqabee____galataa rabbii