Category:Itoophiyaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 8 armaan gadii 8 ofkeessaa qaba.

Fuulota ramaddii "Itoophiyaa" jala jiran

Waliigala 11 keessaa Fuulotni 11 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.