Jump to content

Afaan Afaar

Wikipedia irraa

Afar afaan Itoophiyaa, Ertiraa fi Jibuutii keessatti dubbatamudha . Saba Affaar dubbattoota afaan kanaa keessaa isa guddaadha. Dubbatoota miliyoona 1.5tti tilmaamaman qaba.