Seenaa jireenyaa

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

Ijoollee Oromoo warra mootummaa EPDRFn wareegaman lakkoofnee maqaa isaanii barreessuu qofa osoo hin taane, qorannee seenaa isaanii illee barreessuutu nu irra jira. Ani gama kootiin namoota naannoo dhaloota kootti wareegaman ijaan qabee maatii isaanii odeeffadhee seenaa isaanii barreessuuf qophii irran jira.

Dachaasaa Ga'eeraa

Gidaamii, 2019