Jump to content

Talk:Seenaa jireenyaa

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia irraa

Ani dirribaa fufaan jedhama.1988 obbo fufaa fi aaddeeayyaanee barkeesaa irraa godinwallagga lixaa aanaa haaruuttin dhaladhe.amma barataa kutaa 9ffaa gimbi adventist schooliiti.magaalaa gimbiin jiraadha.