Category:Teeknooloojii

Wikipedia irraa

Ethiotel Oromoo marsaritii ykn weebsaayitii Afaan oromoo Abbaa afaan oromoo jaarraa digdaamii tokkooffaatiin kalaqaamee sadarkaa jalqabaa irraattii argamuu

Fuulota ramaddii "Teeknooloojii" jala jiran

Waliigala 8 keessaa Fuulotni 8 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.