Arsii

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

Arsii[edit | Lakkaddaa gulaali]

Arsiin ummata Oromoo keessaa isa tokko yoo ta'an naannoo Baalee fi Arsii keessa jiraatu.

Dangaa Godina Arsi Kibbaan - Baale
Kibba Dhihaan - Sabaa, Sablammoota fi Ummattoota Kibbaa
Kaaba Dhihaan - Shawaa Bahaa
Kaaban - Mootummaa Naannoo Affaar
Bahaan - Hararge Dhihaa

Bakki dheeraan Arsii kessatti argamu Gaara Cilaalooti. Gaaronni biraa Arsii keessatti argaman Gaara Kakkaa fi Gaara Gugguuti.

Abbaa Taayitaa Istaatistiksii Itoophiyaa akka gabaasetti bunni tonii 2198 ta'u gara dhumaa bara 2005 akka aanaa kanatti oomishama. Kunis gabaasa Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shayii Itoophiyaa irraa fudhatame. Kuni immo basii 1.9% Arsi yoo ta'u, Itoophiyaafi immo basii 0.97% ta'a. Magaalaa guddoon Arsii Asalla yoo ta'u, lafonni biraa Arsii kessatti argaman kan akka Abomsa fi Asasa jedhamani ni jiru.

Dimoograafii Baay’ina Ummata Arsii[1][edit | Lakkaddaa gulaali]

Bayyina ummata 3,135,686 - dhiraa 1,557,984 fi dubartotta 1,577,702. Parsentiin 12.3% (386,707) kan ta'an magaalaatti galu. CSA 2005

Ballina - 23,724.44 square kilometers

Kuffama Ummata - 132.17 people per square kilometer

Akka gabassa Caamsaa - 24, 2004 Memorandamii Baankii Addunyaatti ummatta kessa parsentiin 4 elektiriikii fayyadama.

Kuffama kara konkolatta - 45.0 kilometers per 1000 square kilometers, Nami badiyya tokko avireejjii heektaara lafa 1.2 yoo qabaatu fi horii hanga 1.1. Parsentiin 84 ijoolle fudhatamte mana barumsa sadarka tokkoffa barrattan yoo ta'an, percentiin 22% immo mana barumsa sadarka lammaffa kessatti argamu. Parsentiin 17% lafa Arsi busaa qabamaniru, garu tokkollen tisiisa Tsetse fly jedhamtuun hin qabamne.

Aanaalee Godina Arsii (Asallaa)[edit | Lakkaddaa gulaali]

  1. Baay’ina Ummata Arsii