Zuwaay Dugdaa

Wikipedia irraa
(Zuwaay Dugdaa ykn Danbal irra kan qajeele)

Aanaan Zuwaay dugdaa aanolee godina Arsii keessaa ishee beekkamtu dha. Aanaan tun haalli qileensa ishee bakka lamatti qoodama. Isaanis: gara bahaatiin badda daree, irra jireessi ishii gammojjiidha. Magaaalan guddoon aanaa tanaa Ogolchoo jedhamti. Maqaan magaalichaas maqaa gosa aanaa kana keessa jiraatu keessaa maqaa gosa Ogolchoo jedhamuutiin mogga'e. Gosoota aanaa kana keessa jiraatan keessa muraasni: JILIINSHAA ABBUREE HAMBEENTUU HUMMANOOSA JAAWWI FARSAANA BAADOSA ABAARGADAA GOLANUURA GOOFANGIRA WEEGE Heexosaa Qalboo OGOLCHOO FI ISAAN BIROOS JIRU. Hanga bara 2008titti aanatiin gandoota sodomii shan qabdi. Lagni guddan Kataar jedhamu aana tana keessatti argama. Lagni kunis yeroo ammaa misooma xinnof olaa jiraatus, humna gudda aanicha fi godinaaf ta'u ammas ni qaba. Laga kana irra iddooleen bashananaaf ta'an heddutu jiru. Isaan keessa: caffee sheetamaataa,riqicha shiboo ganda dugda'aa baatuu fi ganda uushittii sheetamaataa wol qunnamsiisu, fincaa'aa shaayee,riqicha ganda hallo fi magaalicha wal agarsisu isaan muraasa. hayyota bebeekamoo aanaa kana keessatti dhalatan keessaa muraasni:

  1. Jeneraal Kamaal Galchuu
  2. Dr Geeba Hamda
  3. Artist Qurujjee Sinbo
  4. Obbo Gammachuu Dubbisoo fi kkf kkf

kannen biroo fi isaanan amma lafaa dhufaa jiranis ni jiru.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]


Aanolee Arsii
Amiinyaa | Aseko | Maagallaa Asalla | Baale Gasgaar | Collee | Digaluu fi Xijjoo | Diiksis | Doddota | Enkelloo Waabee | Gololchaa | Gunaa | Hexoosa | Jajjuu | Limmuu fi Bilbiloo | Loddee Hexoosaa | Martii | Muneessa | Roobee | Seeruu | Siree | Shirka | Sude | Tena | Xiyyoo | Zuwaay Dugdaa


Godinaalee Oromiyaa[1][2]
Arsii | Arsii Dhihaa| Baale | Baalee Bahaa | Harargee Dhihaa| Harargee Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Bahaa | Shawaa Kaabaa| Shawaa Kibba Lixaa | Shawaa Dhihaa | Qeellam Wallagaa | Wallaga Bahaa | Wallagga Dhihaa | Horroo Guduruu| Boorana| Gujii | Guji Dhihaa | Iluu Abbaa Booraa | Buno Baddallee | Jimmaa
  1. "Oromia zone". oromiyaa.gov.et. 
  2. "sirni hundeeffama Godina Baalee Bahaa". obnoromia.com (in oromo).