Shawaa Kaabaa

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i
Shawaa Kaabaa
300px
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itiopyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: [[]]
Baayyina ummataa:
Tuuta'insa ummataa:

Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u kan itti argamus Oromiyaa gara kaabaatti.

Gaaraa alii dheeraa koottaa dawwaadhaa.garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama .bineensoota akkaa qamalee waraabessa qerrensa jaldeessa osolee fi ilbisoota akkaa qarcoo bofa qocaa akkasumaas sinbirrota gosa 55 tu kessati argama tulluun ali dheeraa kan argamuu aanaa yaayaa gullallee ganda ali-dheeraa yoo ta'u iddoo kordiddaafi taltallee jedhamu gidduti argama.maal kana qofa ree iddowa


Salaale muka qofa osoon taane gootota magarsiti. 1. Jen. Taaddasaa Birruu 2. Agarii Tulluu 3. Badhaadha Dilgaasaa 4. H/Maaram Gammadaa 5. Asaffaa Shaaroo Lammii 6. Shambal Abbabaa Biqilaa

7.Waamii Birraatuu
8. Wasanuu Didoo
9.Laggasaa Abdii . . . . 

10.magarsaa badhaadhaa


by A.R. Baallamii

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]


Aanolee Shawaa Kaabaa

Abbichuu fi Nya'aa | Alaltuu | Bereh | Dagam | Darraa | Dabra Libaanos | Giraar Jaarsoo | Hidhabuu Abootee | Jidda | Kuyyuu | Muloo | Qimbibiit | Sululta | Warra Jaarsoo | Wucaalee | Yaayyaa Gullaallee


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa