Shawaa Kaabaa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Shawaa Kaabaa
300px
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: [[]]
Baayyina ummataa:
Tuuta'insa ummataa:

Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u kan itti argamus Oromiyaa gara kaabaatti.

Gaaraa alii dheeraa koottaa dawwaadhaa.garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama .bineensoota akkaa qamalee waraabessa qerrensa jaldeessa osolee fi ilbisoota akkaa qarcoo bofa qocaa akkasumaas sinbirrota gosa 55 tu kessati argama tulluun ali dheeraa kan argamuu aanaa yaayaa gullallee ganda ali-dheeraa yoo ta'u iddoo kordiddaafi taltallee jedhamu gidduti argama.maal kana qofa ree iddowaan hawwata turizimii baayyee qabnaa kanneen akkaa gaara mogar bishaan taltallee kan akkaa ajaa,ibaa nama dinquuttuu jiraa .burqaa artistoota ta,uufis sochaat jirti.

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]


Aanolee Shawaa Kaabaa

Abbichuu fi Nya'aa | Alaltuu | Bereh | Dagam | Darraa | Dabra Libaanos | Giraar Jaarsoo | Hidhabuu Abootee | Jidda | Kuyyuu | Muloo | Qimbibiit | Sululta | Warra Jaarsoo | Wucaalee | Yaayyaa Gullaallee


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa