Fiichee

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Fiicheen magaalaa Oromiyaa keessatti argaman keessaa tokko yoo taatu, magaalaa guddoo godina Shawaa Kaabaa ti.