Godina Gujii

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Godina Gujii
300px
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: [[]]
Baayyina ummataa:
Tuuta'insa ummataa:

Godinni Godina Gujii kan argamu Oromiyaa.

Wabii


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa


Aanolee Gujii
Adoola | Magaalaa Adoolaa | Ana Sora | Booree | Dima | Girjaa | Hambala Wamana | Haranfama | Kercha | Liiban | Magaalaa Nageellee | Oddoo Shaakkisoo | Uraagaa | Waadara

Aanalee godina gujii bahaa Adoola Reddee magaala Adoola Anna sorra Booree Daamaa Girjaa Haroo wolaabuu Aaga Wayyuu Adoola woyyuu Liibaan Magaala Nagelle Oddoo shakkisoo Uraaga Waadara Goroo Doolaa Gumii Eldalloo Magaala Shaakkisoo