Godina Gujii

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Godina Gujii
300px
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: [[]]
Baayyina ummataa:
Tuuta'insa ummataa:

Godinni Godina Gujii kan argamu Oromiyaa.

Wabii


Godinaalee Oromiyaa
Naannawaa Adaamaa | Arsii | Baale | Boorana | Shawaa Kibba Lixaa | Gujii | Horroo Guduruu | Iluu Abbaa Booraa | Naannawaa Jimmaa | godina Jimmaa | Qeellam Wallagaa | Arsii Dhihaa | Harargee Dhihaa | Shawaa Dhihaa | Harargee Bahaa | Shawaa Bahaa | Wallaga Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Kaabaa | Wallagga Dhihaa


Aanolee Gujii
Adoola | Magaalaa Adoolaa | Ana Sora | Booree | Dima | Girjaa | Hambala Wamana | Haranfama | Kercha | Liiban | Magaalaa Nageellee | Oddoo Shaakkisoo | Uraagaa | Waadara

Aanalee godina gujii lixa Adoola magaala Adoola Ana sora Booree Dima Girjaa Hambala wamana Kercha Liibaan Magaala Nagelle Oddoo shakkisoo Uraaga Waadara