Jump to content

Jidda

Wikipedia irraa

Jidda aanolee godina Shawaa Kaabaa keessaa isa tokko. Omisha midhaanii garbuu,qamadii faan beekama. Haalli qillensa ishee baddaadha. Magaalli guddittiin aannaa kanaa sirtii jedhamti. Uummanni aanaa jiddaa tokkummaa jigii fi walgaarsaan waliin jiraatu. Guyyaa kamisaa gabaa daldalaa beekkamaatu jira.

Horsiisa loonii, fardeen fi hoolotaanis jiddi beekamtuudha. Atileetii beekamaan yeroo jalqabaatif medaaliyaa maraatoonii oloompikii miila duwwaa fiigun injifate Abbabaa Biqilaan aanuma Jiddaa keessatti dhalate. Siidan atileet Abbabaa Biqilaas mana barumsaa maqaa isaatin ijaarame Mana Barumsa Sadarkaa 1ffaa Shaambal Abbabaa Biqilaa keessatti hirmaannaa uummataa fi mootummaatin hojjetamee dhaabbatee jira.

Akkuma uummata Oromoo kan biroottis jiddi sirna gumaa,gadaa,sirna fuudhaf heerumaa fikkf bifa bareedina qabuun gaggeeffata.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]