Jump to content

Darraa

Wikipedia irraa

Aanaa darraa magaalan ishee adareen beekkama

Garuu amma dhiibbaa ilmaan qubattootatin (gundoo masqal) jedhamti darraan kaaba oromiyaatti argamti. Darraan gootota heedduu qabdi. Goota darraa hasanuu wadaay/wadaaj. Waaqee dabboo. Galguu sapheeraa qabdi mootin hasanuu wadaay bulchiinsa darraa yoo ta'u mootii minilik yeroo 3 injifate du'a hasanuu wadaayin booda darraan finxaaleyyiidhan weeraramte ilmaan oromoo lafa oromoo weeraranii qubatan fky. Koolu. Ganda barbaree deenyu tuuti meettaa daada ganbil. Kaarra mixii kooraa. Qilxu buttaa ginbii indaaqoo weeraran darraa salaaleetin beekkamti d.r. abiyyiin egga aangotti dhufanii oromummaa ishee akka bara mootii hasanuu wadaayitti. Eegaltee duuba kanaan kan ka'e finxaaleyyin naannoo amaaratin wal ta'uun lola itti bana ........