Jump to content

Buno Baddallee

Wikipedia irraa

Godinni Buunnoo Beddellee godinaalee naannoo Oromiyaa keessaa tokko dha. Godinichi Oromiyaa gama lixaa argama. Aanaalee baadiyyaa sagali fi aanaalee magaalaa tokko waligala aanaalee kudhan godina Iluu Abbaa Booraa irraa qoodamuun Adoolessa bara 2008 kan hundoofteedha. Gandoota magaala 14 fi gandoota baadiyaa 237 walii gala gandoota 251 qabdi. Magaalaan guddoon godinicha Baddalleen Finfinnee irraa KM 480 fagaattee argamti. Buunnoo Baddallee karaa Bahaatiin Godina Jimmaa, karaa lixaatiin godina Iluu Abbaa Booraa, Karaa Kibbaatiin Naannoo Uummattoota Kibbaa, karaa kaabaatiin godinaalee Lixa Wallaggaa fi Baha Wallaggaatiin daangeffamte.