Diiksis

Wikipedia irraa

diksiis hamdaan aanaalee godina arsii keessaa tokko kan taatee fii aanaa karaa asfaaltii itayyaa roobee keessa dabruu fi saffisaan guddachaa jirtuudha. keessumattuu gabayaa loonitiin baayyee beekkamtuudha.