Category:Aanolee Arsii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

B

Fuulota ramaddii "Aanolee Arsii" jala jiran

Waliigala 14 keessaa Fuulotni 14 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.