Asallaa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

{{Barreeffamoota sirreessuu maps barbaadan}} Asallaan naannoo oromiyya keesa kanaargamu magaala guddo godina Arsiiti.Asallaan magaala finfinne irra kilomeetira 175, magaala Adaamaa irra ammo kilomeetira 76 gama kibbaatiin argamaa.