Jump to content

Category:Hoji Mahandisaa

Wikipedia irraa

seena gara naama nyaatu keessa isa ilamman oromoo du,arii itti qoqodaman harale akkasummati jiraa, kanafu nu ummani amma jiruu kun seena jiruu qaban akka oromon tokko tayye jirachu dayyu godhu qaban, garuu ummata oromoo tokkommasu irrati naami tokko hin dayyu, kanafu oromoni hundu qodda matta isanni bayyu qabu akka ummani oromo kuni fi kan gan dhalate dhuffu bilisumma keessa akka jiratan godhu qaban amale oromota keenya kann du,arii irra barumas irra fudhachu qaban hundi keenyaa amale oromon sabba gudda ilamma naama irra gargaras hin fedhu yoo tokko tayye uffiyyu walla garagara kanafu nuti biyya keenya oromiyaa harka oromooti gallashun diramma ilamman oromo hundati yommu itti fuffa seena ummata oromoo dheeradha wann akka layyoti dhummu mitti kanafu tokkumman keenyaa bayye bara bajjisadha ................................?

Ramaddiin kun ammatti fuulota ykn miidiya ofkeessaa hin qabu.