Category:Oromoo

Wikipedia irraa
(Category:Oromo irra kan qajeele)
walloo oromoo mii maalif keessaa dhiiftan 
  lagadibil@yahoo.com

kanaan naaf deebisaa.

maal jechuu barbaadde

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 8 armaan gadii 8 ofkeessaa qaba.

A

F

Q

S

T

U

Fuulota ramaddii "Oromoo" jala jiran

Waliigala 11 keessaa Fuulotni 11 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.