Babalina Oromo

Wikipedia irraa

Babalina Oromo - Babalina Oromoo Guddichas ni jedhama — Babalina Oromoo baballachuu ummata Oromoo kan jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessa giddu galeessa Itoophiyaatii gara kaabaatti godhame dha. Babalina kun mootummaa sanyii Salamoon kan Abisiiniyaa irratti dhiibbaa guddaa fide. Akkasumas mootummaa Adaal kan dhiheenya sana moo'amee turerrattis dhiibba guddaa fiduudhan akka dhabamtu godhe.