Kemistirii

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

Keemistry Keemistry barnoota saayinsii uumamaa jedhamanii beekaman keessaa isa tokko yoo ta'uu waa'ee caasa wantootaa,amalootaa fi qabiyyee wantootaa kan qo'atuudha.