Jump to content

Sodiyeemii

Wikipedia irraa
Sodiyeemii

Iddoo bu'een keemikaalaa soodiyemii / sogiddoo gabatee elementoota keessatti Na. Lakkoofsi suddawaa isaa 11 dha.