Saldaqaa

Wikipedia irraa

Aluminiumiin ykn saldaqni elementii yoo ta’u sibiilli salphaadha. Halluun isaa akka meetaawaa waan ta’eef salphaatti kan xuraa’u miti. Uumamaan oksijiinii waliin kan walqabate yoo ta’u, qulqulluu ta’ee kaayyoo adda addaatiif kan ooludha.