Jump to content

Category:Ispoortii Oromoo

Wikipedia irraa

RIQICHA!

Riqichatuu caccabe bu'uura tarkaanfii kan ce'uu dadhabe dhaloonni kanaafi

Yoo karaan cufamee daandiin uggurame deemsi addaan citaa imalaan danqamee

Namni manaa ba'ee garamitti adeemaa kanaaf dhiphoo ta'e jireenyi ilma namaa

Riqicha isa jabaa daandii isa dheeraa eenyutu gurra qaba eenyutu dhagaheera?

Seenaansaa baldhaaadha eenyutu qorateera gufuu jijjiiramaa eenyutu hubateera?

Rakkoo dhaloota koo kan dhaloota qubee kan na gaddisiisee mardhumaan na gube riqicha tokkummaatu na jalaa caccabe

Barbaannee wal dhabne eessaa wal argina ibsaan keenya dhaamee maal waliif ibsinaa

Ibsaan nu harka hin jiruu riqichisoo caccabe tokkummaatu hin jiruu numatuu wal dhabee

Ramaddiin kun ammatti fuulota ykn miidiya ofkeessaa hin qabu.