Wikipedia:Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaan Afaan Oromoo qabaachuu qabu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Aadaa Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Aartii Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Afaan Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Afaan Oromoo afaan ummati miliyoona 60 tawu dubbatu yoo tawu

Fiilmii Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Ispoortii Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Nyaata aadaa Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Ogbarruu Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Qoricha Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Tiyaatira Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. Tiyaaterri afaan oromoo jalqaba DUUKKANAAN DUUBA jedhama DHAABA WAYYEESSAATIIN qophaa'e.

Wallee Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Ummata Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Atileetota Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Dhaabbata Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Oromoo Beekkamoo‎[Lakkaddaa gulaali]

   Akkawaaq Jaalataa

Qabsaawota Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Qoqqoodama Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Oromoo Baarentuu[Lakkaddaa gulaali]

Oromoo Booranaa‎[Lakkaddaa gulaali]

=Kaan[Lakkaddaa gulaali]

Hawaasa[Lakkaddaa gulaali]

Seenaa[Lakkaddaa gulaali]