Tirrii

Wikipedia irraa

Tirriin sirba aadaa arsii kan dubartiin sirbituudha garuu kan dhiraa fi dubartiin wal jela qaba sirbaani dha. Tirriin sirba aadaa arsii isa beekama dha.