Tirrii

From Wikipedia
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

tirriin sirba aadaa arsii kan dubartiin sirbituudha.

Tirriin sirba aadaa arsii ta'uu isaa beekama dhaa garuu akka Gubbaa irraa sarara lama ibsame kanaa qofa miti tirriin sirba aadaa kan dhiraa fi dubartiin wal jela qaba sirbaani dha. Yeroo ammaa garuu akka durii sanitti hin jiru garuu iddoo tokkoo tokkooti ni muldhataa.