Gammachuu Magarsaa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Gammachuu Magarsaa sabboonaa Oromoo fi antiroppoolojistii beekkaamaadha. Dr Gammachuun waa'ee seenaa fi aadaa Oromoo qoratee barruullee adda addaa fi kitaabota barreessuun rabsuu fi leenji kennuun beekkama.

Seenaasaa[edit | Lakkaddaa gulaali]

Gammachuun kan dhalatee guddate magaalaa Dambi Doollootti.

Dr Gammachuun sanyii abbaa bokkuu kan naannoo sanaa kan dhumaa kan ta'e Abbaa Bokkuu Ruudaa Kuraa irraa dhalate. Abbaan Bokkuu Ruudaa Kuraa sanyii Makkoo Biliirraa dhalata. Kanarraan kan ka'e Bokkuun sirna gadaa obboleessa Gammachuu isa angafatti kenname. Obboleessi Gammachuu beekkumsa aadaa Oromoo baayyee waan hin qabneef, Bokkuu kana dabarsee Dr Gammachuutti kenne. Kanarraan kan ka'e Dr Gammachuun bokkuun sirna gadaa na bira jira jedha, kana jechuun akka abbaa bokkuutti of ilaala. Abbaa bokkummaa isaatin Oromoo tajaajiluuf, qorannaa gurguddaa wa'ee Oromoorratti geggeessaa ture, ammas geggeessaa jira.

Gammachuun bara Dargii keessa 1979tti hidhamee ture, duutis itti murteeffamee ture. Kunis Jimmatti hojjataa mootummaa ta'ee hojjachaa wayita jirutti ture. Gargaarsa hiriyaasaa Takkaa Tulluu jedhamuun murtii du'aa kana jalaa ba'e. Kana booda hojii birroo mootummaa dhiisee yuunivarsiitii gale.

Gammachuun mana hidhaa wayita jiru, luba amantii kaatolikii Abbaa Biraana Yesus (yerooui barsiisudhaan hojjachaa ture.

Maxxansaa Isaanii[edit | Lakkaddaa gulaali]

  • The Politics of Representation and State Violence in Ethiopia: The Oromo Colonial Experience. Dissenting Knowledges Pamphlet Series (No. 14)
  • Oromummaa: Tradition, Consciousness and Identity. Kitaaba Being and Becoming Oromoo jedhu kessatti boqonnaa tokko
  • Failed Modernization of the Ethiopian State: Oromo Perspectives on Ethiopian Political Culture. Journal of Oromo Studies Volume 15, Number 1
  • The Oromo World View. Journal of Oromo Studies Volume 12, Number 1 & 2
  • Knowledge, Identity, and Colonizing Structure (PhD Thesis)

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]