Jump to content

Aadaa

Wikipedia irraa

Aadaa jechuun kan uummanni tokko barteedhaan duudhaa godhatee itti dhimma bahuu fi safeeffatu, akkasumas kabajuudha.

Aadaa Oromoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Oromiyaan aadaa hedduu qabdi.

Kana keessaa

  1. aadaa nyaataa,
  2. aadaa uffannaa,
  3. aadaa mana itti ijaaran,
  4. aadaa fuudhaa fi heerumaa,
  5. aadaa irreechaa,
  6. aadaa sirna ittiin bulmaataa,
  7. aadaa ateetee,
  8. aadaa sirbaa,
  9. aadaa ittiin wal dhibdee furatan, fi kan biroo hedduu qaba.

Aadaa Nyaataa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Oromoon nyaata heedduu qaba. Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. Isaanis: biddeen fi ittoo, caabetaa fi ittoo, marqaa, mooqa, daabboo, foon, hindaaqqoo (lukkuu), cuukkoo, caccabsaa, buna qalaa, hancootee, nuugii, qoccoo, gooddarree, dinnicha, akaayii fi kkf.

Nyaata Oromoo akkuma nyaata biyya kamiiyyuu bakka gurguddaatti qooduun ilaaluun ni danda’ama.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]