Makkoo Bilii

Wikipedia irraa

Makkoo Bilii Abbaa Gadaa isa xumuraa(Oromoon Sirna Gadaan yeroo bulaa ture) Seera Gadaa durii sirreessee fi haaraa itti dabalee tume dha.