Jawaar Mahaammad

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Jawaar Mahaammad qabsaawaa mirga Oromoo fi mirga dhala namaa ti. Jawaar yaada "Ani jalqaba Oromoo dha" (I am Oromo First) jedhu uumuun ummata Oromoo naannoo biyya ambaa jiraatan baayyee kakaasuu fi sabboonummaa isaanii cimsuun beekkama. Akkasumas, Jawaar gaaffiin mirgaa ummata Oromoo deebii akka argatu qabsaawuu fi ummata hoogganuun beekkama.

Seenaa Isaa[edit | Lakkaddaa gulaali]

Jawaar Mahaammad kan dhalatee guddate Godina Arsii, aanaa Gololchaa keessa, iddoo Dhummuuga jedhamu keessatti. Abbaan Jawaar baddaa Arsiirraa ka'anii gara gammoojjii daangaa Harargee jirutti kan godaanan yoo ta'u maatin haadhasaa ammoo gara Abbichuurraa bara Hayilsasillaasee keessa lafasaanirraa ari'atamanii sana booda godaananii gara sanatti kan galan turan. Kanaaf Jawaar karaa abbaasaa Arsiirraa kan dhalate yoo ta'u karaa haadhasaa ammoo Tuulamarraa kan dhalate; akkasumas haatisaa amantii Ortodoksiirraa kan dhufte yoo ta'u abbaansaa ammoo amantii Islaamarraa kan dhufe ture.

Jawaar barnootasaa kan biyya keessaa magaalaa Asallaa fi Adaamaatti kan barate yoo ta'u carraa iskoolaarshiippii biyya alaa argateen gara Singaappoor deeme achitti barnootasaa itti fufe. Achumaan itti fufuun gara Ameerikaa deemee Kaalifoorniyaa keessatti Yuunivarsiitii Istaanfoorditti barate; kunis iskoolaarshiippidhaan ture. Jawaar hawwiinsaa ijoollummaa fayyaa(medicine) barachuu yoo ta'eyyu guyyaa keessa fedhiinsaa jijjiiramaa deemee Istaanfoorditti saayinsii siyaasaa (political science) barate.

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]

  1. Oromo Talk Show Hosted By Dawite Mekonen
  2. OMN: Weekly Amahric Program September 20, 2014