Junaddiin Saaddoo

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

ammaa waayyanneen sababbaa hin taanneen angoo irraa buufte. kunis obboo JUNEYDII namoota OROMOO OPDO. deegaran keessaa nama cimmaa fi yeroo baay'ee fayidaa sabbaa dursaa waan taheef angoo irraa busaan . kana hundaa ilmaan oromoo opdo deegaran hundii beeku qabdu. kana yoo jedhuu OPDO 2(lamma) jira, a, kan sabaa koo ni faayada jedhu, b,opdo gaaraaf qofa kaattuu fakkeenyaaf namoota ciccimmoo akkan yoo birraa arriin kan maltuu nagaa kan jedhu, kan bakka sana qabachuuf figuudha. wan birraa osoo hin tahiin garaa fundurraattii angoo nu harkaa fudhaa jedhaan waan soddaataniif. kan booda opdo sabaa maqaa saba oromoottii angaa qabaachuun isii yoo garaaf tahee malee . sabaa oromoo yoomiyyuu faayadhu hin dandaa'u. kabinneen naannoo keenyaa hundii keessaa guyyaa tokkoo dhufaa jira daafa qabsawwaa.OBBOO JUNEYDII SADOO bu'aa sabaa buufteef gudda galatoomii!!!