Talk:Junaddiin Saaddoo

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

Junaaddin gantuu uummata Oromoo gurgurtee faaydiaa dhuunfaa mataa isheef jiraacha turtedha. Amma garuu, waarri ishiin tajaajilaa turte itti fayyadmanii raawwannaan akka qodaatti gadi baasanii gatan. OPDO hunda ishii kan eeggatu kanuma. Warri saba ishii faaydiaaf gabrummaatti gurgurtu hundi guyyaan itti seera duratti itti gaafatamtu ni dhufa. Gaafa san kan hattee nyaachaa baate hunda ni hoqqifti.