Silashii Sihiin

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Silashii Sihiin
Ogummaa: Atileetii
Biyya: Oromiyaa
Guyyaa dhalootaa:
Bakka dhalootaa:

Silashii Sihiin atileetii fiigicha meetira 10,000n beekkame.