Xilaahun Gassassee

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Xilaahun Gassassee(Fulbaana 29, 1940 – Ebla 19, 2009) weellisaa Oromoo beekkamaa fi seenaa wallee biyyattii keessatti weeliisaa baayyee jaalatamaa dha. Bara 1960n keessa, Xilaahuun Itoophiyaa keessatti baayyee beekkamaa ta'e, maqaan "abaa sagalee" jedhamus kennameef. Bara beela 1970n fi 1980n keessaa, Xilaahuun gargaarsaaf qarshii walitti qabaa ture, kunis ummata biratti irra caala akka jaalatamu godhe. Yuunivarsiitiin Finfinnee badhaasa Doktara Kabajaa yoo kennuuf, badhaasa hojii umurii guutuu ammoo gareen Aartii Itoophiyaa fi miidiyaa kennaniifi.

Bara dullumma isaa keessa Xilaahuun dhukkuba sukkaaraan rakkachaa ture. Gaafa Ebla 19, 2009, akkuma Ameerikaadhaa deebi'een Finfinneetti du'e. Xilahuun awwaalcha kabjaa mootummaan kan awwalame yoo ta'u deeggartoonni isaa kuma kudhanii olitti lakka'aman irratti argamaniiru.

Wabii[edit | Lakkaddaa gulaali]