Help:Contents/Dubistottaf Salphisu

Wikipedia irraa

Kanneen asii gadi jiran yeroo barresitan kan fayyadamuu dandessaniidha

Kan hanga ammaa barrefaman ilaluuf kana cuqaasi.
Kan har'a katabaman ilaluuf Jijjirama Dhihoo cuqaasi.
Yoo gargaarsa asii irratti hin argamne irratti gaaffii qabattan bulchaa ( administrator) kan ta'e DEiif barressi

Template:-

Tajajilla Kan Barresitu Kan Argattu
Yerro hunda ni hojjata.
Barreeffama Dagalchuu

''dagalchuu''

dagalchuu

Barreeffama Gurraachessu

'''Gurraacha fi Furdaa'''

Gurraacha fi Furdaa

Dagalchuu fi Gurraachessuu

'''''Dagalchuu fi Gurraachessuu'''''

Dagalchuu fi Gurraachessuu

Gara Biraa Deemuu

(Wikipedia keessatti)

[[Maqaa fuulaa]]
[[Maqaa fuulaa|barreeffama mullatu]]

Maqaa fuulaa
barreffama mullatuu

Gara mata duree bira geessu

#REDIRECT [[MD Jijjiru]]

MD Jijjiiru

Fuula Alaa

(to other websites)

[http://www.fakkena.org]
[http://www.fakkena.org barreeffama mullatu]
http://www.fakkena.org

[1]
barreeffama mullatu
http://www.fakkena.org

Firmaa Waan gotte
yokan fulla dubii faramu

~~~~

Maqaa fayyadama kan kee 04:13,
18 Caamsaa 2024 (UTC)

Kuni kan hojjetu, jalqaba sarara irratti qofaadha
Mata duree

iddoon fuula keessa adeemuu nama gargaaru (table of content) ofiin midhagfama, kunis yoo mata duree afur barreeffama tokko kessatti qabatedha.

== Level 1 ==
=== Level 2 ===
==== Level 3 ====
===== Level 4 =====
====== Level 5 ======

!opdo--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)[reply]

Bold text

Level 2[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Level 3[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Level 4[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Level 5[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Bulleted list

* Tokko
* Lama
** Lama tuqa tokko 2.1
* Sadii

  • Tokko
  • Lama
    • Lama tuqqa tokko
  • Sadii
Number list

# Tokko
# Lama
## Lama tuqqa tokko
# Sadii

  1. Tokko
  2. Lama
    1. Lama tuqqa tokko
  3. Sadii
 
Boksii