Help:Contents/Dubistottaf Salphisu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kaneen Asii gadii jiraan kan yerro barresitaan fayyadamu dandetanii dha

Kan hanga amma barrefaman ilaluuf kana banii.
Kan harra katabamanii ilaluuf Jijjirama Dhiho.
Yoo qarqarsa asii irratti hin argamne irratti gafii qabataan administrator kan ta'e DEiif barressaa

Template:-

Tajajilla Kan Barresitu Kan Argattu
Yerro hunda ni hojjatta
Barreeffama Dagalchuu

''dagalchuu''

dagalchuu

Barreeffama Gurraachessu

'''Gurraacha fi Furdaa'''

Gurraacha fi Furdaa

Dagalchuu fi Gurraachessuu

'''''Dagalchuu fi Gurraachessuu'''''

Dagalchuu fi Gurraachessuu

Gara Biraa Deemuu

(Wikipedia kessatti)

[[Maqaa fuulaa]]
[[Maqaa fuulaa|barreeffama mullatu]]

Maqaa fuulaa
barreffama mullatuu

Gara mata duree bira geessu

#REDIRECT [[MD Jijjiru]]

MD Jijjiiru

Fuula Alaa

(to other websites)

[http://www.fakkena.org]
[http://www.fakkena.org barreeffama mullatu]
http://www.fakkena.org

[1]
barreeffama mullatu
http://www.fakkena.org

Firmaa Waan gotte
yokan fulla dubii faramu

~~~~

Maqaa fayyadama kan kee 18:39,
21 Caamsaa 2019 (UTC)

Kuni kan hojjatuu jalqaba sarara irratti qofaa
Mata duree

Bakkii fuula keessa adeemuu nama gargaaru (table of content) ofiin midhafama, kunis yoo mata duree afur barrefefama tokko kessatti yoo qabaatee.

== Level 1 ==
=== Level 2 ===
==== Level 3 ====
===== Level 4 =====
====== Level 5 ======

yaan keessaa lamii oromo kan biyyaa basuu akkan ajeesu akkan mana hidhaatatii huguratan kan faanifatan ajeessuu malee malitu jira faayyada isna garuu umata sobaa kara dabareesuf yalin keessa irraa hin cinee malif umaata oromo umaata nagaha itta taaphaa yaa wayaanee|!opdo--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC)--86.99.75.22 05:55, 11 Guraandhala 2015 (UTC) Bold text

Level 2[edit | Lakkaddaa gulaali]

Level 3[edit | Lakkaddaa gulaali]

Level 4[edit | Lakkaddaa gulaali]
Level 5[edit | Lakkaddaa gulaali]
Bulleted list

* Tokko
* Lama
** Lama tuqa tokko 2.1
* Sadii

  • Tokko
  • Lama
    • Lama tuqqa tokko
  • Sadii
Number list

# Tokko
# Lama
## Lama tuqqa tokko
# Sadii

  1. Tokko
  2. Lama
    1. Lama tuqqa tokko
  3. Sadii
 
Boksii