E

Wikipedia irraa

E, ykn e, qubee Laatiin keessatti qubee shanaffaa fi qubee dubbachiiftuu lammaffaa yoo ta'u, qubee Ingiliffaa ammayyaa, qubee afaanota Awurooppaa dhihaa biroo fi kanneen biroo addunyaa guutuu keessatti fayyadama. Maqaan isaa Afaan Ingiliffaatiin <i id="mwIg">e</i> (dubbifama /ˈ iː / ); dachaan es, Es ykn E's . Qubee afaanota hedduu keessatti baay'inaan itti fayyadamnu yoo ta'u, Cheek, Deenmaark, Daach, Ingiliffa, Faransaayi, Jarmanii, Haangaarii, Laatiin, Laatviyaa, Noorweey, Ispeen, fi Siwiidin dabalatee.

Hiiroogiliifii GibxiiProto-Sinaayitii Pirooto-Kaanaanaayitii Fiinqee

Etruscan E Afaan Giriikii

Laatiin / .</br> Siiriliikii</br> E. E
A28
</img> </img> </img> Latin E</img>