User:Chabi1/Main page

Wikipedia irraa
GARA WIIKIIPIDIYAA KUTAA AFAAN OROMOO BAGA NAGAAN DHUFTAN
Namni Afaan Oromoo beektan hundi barreessuu ni dandeessu

Barreessuu Jalqabuuf [1] kana bani.
Barreeffama jijjiirama barbaadan ilaluuf kana bani.
Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaa hundi qabaachuu qabu

Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaan Afaan Oromoo qabaachuu qabu
Fuula Duraa · Jijjiirrama Dhihoo

Gargaarsa ·Barreessuu

GARA WIIKIIPIDIYAA KUTAA AFAAN OROMOO BAGA NAGAAN DHUFTAN
Mata Duree Har'aa
Rammaddiwwan

Oromiyaa (kan yoo Ingiliffa keessatti yeroo tokko tokko Oromia jedhame kan barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kuniin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuu Adaamaadha. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha.

Poortaalii
Poortaalii:Seenaa jireenyaa
Poortaalii:Seenaa jireenyaa
Poortaalii:Ispoortii
Poortaalii:Ispoortii
Poortaalii:Saayinsii
Poortaalii:Saayinsii
Seenaa jireenyaa Ispoortii Saayinsii
Poortaalii:Aadaa Oromoo
Poortaalii:Aadaa Oromoo
Poortaalii:Oromiyaa
Poortaalii:Oromiyaa
Poortaalii:Afrikaa
Poortaalii:Afrikaa
Aadaa Oromoo Oromiyaa Afrikaa


Other Wikipedias in African languages