Wikipedia:Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaan Afaan Oromoo qabaachuu qabu

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

IFAAISLAAMAARRAA ASSALAAMU ALEYKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH

Aadaa Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Aartii Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Afaan Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Afaan Oromoo afaan ummati miliyoona 60 tawu dubbatu yoo tawu

Fiilmii Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Ispoortii Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Oromoon Gosoota Ispoortii Heddudhaan Beekama Isaan Keessaa Ispoortiin Aadaa Fi Ammayyaa Isaan Ijoodha Ispoortiin Aadaa, Aadaafi Duudhaa Uummatichaa Irratti Hundaa'eeti Kan Geggeeffamu Isaanis Kanneen Akka Guluffii Fardaa, Darbata Eeboo, Utaalchoo, Tapha Qillee,Bishaan daakkaa, Finqilaachoofaa Maqaa Dha'uun Ni Danda'ama.

Nyaata aadaa Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Ogbarruu Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Qoricha Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Tiyaatira Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. Tiyaaterri afaan oromoo jalqaba DUUKKANAAN DUUBA jedhama DHAABA WAYYEESSAATIIN qophaa'e.

Wallee Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Ummata Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Atileetota Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Dhaabbata Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Oromoo Beekkamoo‎[Lakkaddaa gulaali]

   Akkawaaq Jaalataa

Qabsaawota Oromoo‎[Lakkaddaa gulaali]

Qoqqoodama Oromoo[Lakkaddaa gulaali]

Oromoo Baarentuu[Lakkaddaa gulaali]

Oromoo Booranaa‎[Lakkaddaa gulaali]

=Kaan[Lakkaddaa gulaali]

Hawaasa[Lakkaddaa gulaali]

Seenaa[Lakkaddaa gulaali]