Wikipedia:Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaa hundi qabaachuu qabu

From Wikipedia
Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i

Assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh

Kabamtoota garee ifaa islaamaa akkam jirtan nageenyi badhaadhaa yooyyaa Jennegaa obboleewwan islaamaa kunoo bakka tana geenyegaa maashaa allaah