Category:Seelii

Wikipedia irraa

Seeliin kanneen qabachuu danda'a

Fuulota ramaddii "Seelii" jala jiran

Waliigala 8 keessaa Fuulotni 8 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.