Jump to content

Maayitoosisii

Wikipedia irraa
Seelii bineensotaa keessatti maaytoosii (marsaawwan faallaa sa’aatii tartiiba qaban).
Maaytoosiin kiroomozoomota niwukilasii seelii keessatti argaman qooda .
Suuraa seelii lubbuu qabu kan asxaa irraa bilisa ta’e kan Seelota Bu’uuraa Mesenchymal kan maaytoosii keessa jiran

Maayitoosisii(Addaan bahiinsa walqixaa| hirqixxoo)n adeemsa hirmama seelii ilmoolee seelii lama kan walii fi warra isaanii fakkaatan oomishudha. Adeemsa kana keessatti seeliin ilmoo seelii warraa wajjin lakkoofsa kiroomsomootaa haalaan wal fakkaatan qabu.

N __________ N

2N __________ 2N

46____________ 46

Gosti hirmama seeli kun yeroo guddina orgaanizimoota fi wal-Hormaata al-saalessaa kan geggeeffamu dha. Sadarkaa Maayitoosisii hirmama seelii kana bakka afuritti qooduun ni 69 danda’ama. Kunis piroofeezii, meetaafeezii , anaafeezii fi teeloofeeziidha