Maayitoosisii

Wikipedia irraa
Seelii bineensotaa keessatti maaytoosii (marsaawwan faallaa sa’aatii tartiiba qaban).
Maaytoosiin kiroomozoomota niwukilasii seelii keessatti argaman qooda .
Suuraa seelii lubbuu qabu kan asxaa irraa bilisa ta’e kan Seelota Bu’uuraa Mesenchymal kan maaytoosii keessa jiran

Maayitoosisii(Addaan bahiinsa walqixaa)n adeemsa hirmama seelii ilmoolee seelii lama kan walii fi warra isaanii fakkaatan oomishudha. Adeemsa kana keessatti seeliin ilmoo seelii warraa wajjin lakkoofsa kiroomsomootaa haalaan wal fakkaatan qabu.

N __________ N

2N __________ 2N

46____________ 46

Gosti hirmama seeli kun yeroo guddina orgaanizimoota fi wal-Hormaata al-saalessaa kan geggeeffamu dha. Sadarkaa Maayitoosisii hirmama seelii kana bakka afuritti qooduun ni 69 danda’ama. Kunis piroofeezii, meetaafeezii , anaafeezii fi teeloofeeziidha