Jump to content

Prokaariyoot

Wikipedia irraa
Diyaagirama seelii pirookaariyootii idilee

Pirookaariyootii (Wirmaatsoboo) orgaanizimii seelii tokko qabuu fi niwukilasii fi orgaaneloota biroo meembraaniin hidhaman kan hin qabne dha. Jechi pirookaariyootii jedhu jecha Giriikii πρό ( pro, ‘dura’) fi κάρυον ( karyon, ‘looza’ ykn ‘wirtuu’) irraa kan dhufedha.lubbu-qabeeyyii niwukilasii(wirmaata)fi orgaaneloonni isaanii membireeniin(haguugee lubbiyyoo) kan hingolgamnedha. Fakkeenyaaf, baakteeriyaafi saaphaphuu cuqul-magariisadha