Prokaariyoot

Wikipedia irraa
Diyaagirama seelii pirookaariyootii idilee

Pirookaariyootii (Wirmaatsoboo) orgaanizimii seelii tokko qabuu fi niwukilasii fi orgaaneloota biroo meembraaniin hidhaman kan hin qabne dha. Jechi pirookaariyootii jedhu jecha Giriikii πρό ( pro, ‘dura’) fi κάρυον ( karyon, ‘looza’ ykn ‘wirtuu’) irraa kan dhufedha.lubbu-qabeeyyii niwukilasii(wirmaata)fi orgaaneloonni isaanii membireeniin(haguugee lubbiyyoo) kan hingolgamnedha. Fakkeenyaaf, baakteeriyaafi saaphaphuu cuqul-magariisadha