Faatee

Wikipedia irraa

Eebbi Arsii ( yookan Eebba Sikkoo fi Mandoo) akka waliigalaatti maqaa faatee jedhamuun waamama. Faateen eebba Oromoo Arsii waan afur irratti bu'uureffateedha. Isaanis ta cidhaa, ta boohaa, ta dhibaayyuu fi Jiloota Uumaa fi Uumee Arsii gurraachaatiin wal qabataniiti. Wanti gaafa gammachuu jedhamu kadhaa gadda jalaa woyyoomuu keessatti hin jedhamu. Haa ta'uu malee seensi faateewwan hundaafuu tokkoma. Arsiin yoo eebbifatu dhiltee dhinnaa ykn iltee dhinnaa jedhee jalqaba. Kunis yoo hiikamu na hoffolchaa akka jechuuti. Erga hoffoltii gaafate booda ammoo ijarraa hafaa nu hambisaa jedhee eebba isaa itti fufa. Seensa irrattis Faatee Waaqa lafti isii dhagahi jedhama.

Eebba Arsii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Dhiltee Dhinnaa............... Hoffolaa

Dhiltee Dhinnaa............... Hoffolaa

Dhiltee Dhinnaa............... Hoffolaa

Faatee waaqni dhagahi............. Dhagahi

Lafti sii dhagahi.......................... Dhagahi

Gadaan dhagayi.......................... Dhagahi

Gadaamoojjiin dhagayi............... Dhagayi

Dhibbi dhagayi............................. Dhagayi

Dhibaayyuun dhagayi................. Dhagayi

Gadabitti nu galchi.................... Galchi

Gadaa nu hulluuqsisi................ Hulluuqsisi

Waraana qaqeessi.................... qaqeessi

Oromoo qaqatti nuu bulchi......... bulchi

Doloolloo yaasi............................. Yaasi

Yaa’aa gabbis................................ Yaasi

Jinfuu tuuli.................................... Tuuli

Tuulaa diinaa diigi........................ Diigi

Oromoo biifaa si godhi................. Si Godhi

Biiftuu ganamaa si godhi.............. Si Godhi

Ejersa gaaraa si godhi.................. Si Roobi

Korma nyaaraa si godhi............... Si Roobi

Bokkaa sii roobi..................... Sii Roobi

Bokkuu sii moosisi................ Sii Moosisi

Laftana ititi............................... Ititi

Itittuu nu obaasi........................ Obaasi

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]


Aadaa Oromoo

Aartii - Afaan
Nyaata - Waaddii | Ancootee | Baaduu | Marqaa | Caccabsaa | Qoocco | Ittoo | Cuucoo | Cororsaa | Qorii | Irra diba | Qorsoddoma
Ogbarruu - Fixeensa | Mudaammuddii | Namummaa
Qoricha
Sirna Gadaa
Tiyaatira - Tiyaatira
Waaqeffannaa - Waaqa‎ | Gumii Waaqeffattoota Addunyaa | Irreecha | Ateetee
Wallee Oromoo - Dibbee Qaallu | Shaggooyyee | Geelloo | Tirrii | Dhiichisa | Ragada
Hawwisoo Oromoo - Afran Qalloo