Qorsoddoma

Wikipedia irraa

Gorsoddoma, gosa nyaata ta'ee, kan akka dabboo xixxiqa qamadii irra hojjetamu,dhaadhaa ykn zayita barbareen bulbulame kan irra dibamu

ta'ee, yeroo baay'ee wayitti cidhaa fi laalchaa matii ykn firootni wal ilaaluuf qopheeffataniidha. hammi dabboo kana altokkotti kan afan ka'achuun danda'amuudha.