Jump to content

Waaqa

Wikipedia irraa

Waaqni, akka Oromoon amanutti, kan samii fi lafa uume fi kan hundaa ol ta'e.

Maqaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Afaan Oromoo keessatti, Waaqni maqaa baayyee qaba. Isaanis:

 • Waaqa
 • Rabbii
 • Waaqayyo
 • Uumaa
 • Gooftaa
 • Waaqa tokkicha
 • Waaqa gurraacha
 • Abbaa koo
 • Waaqa garaa gurraachaa (Waaqa with holy heart)
 • Waaqa gurraacha garaa garba (black God with heart like ocean)

Amaloota Waaqaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Uumaa (a creator of everything in the world)
 • Hunda beekaa (omniscient)
 • Hundaa tolaa (omni benevolent.
 • Hunda danda'aa (omnipotent).
 • Qulqulluu (pure)
 • mudaa kan hin qabne
 • gaarii

Waaqeffannaa fi Ilaalcha Waaqaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Warri Waaqeffattootaa ilaalcha Waaqaaf qaban mammaksa kanaan ibsatu "Waaq humna malee bifa hin qabu". Waaqeffattoonni Waaqni akka waan qaama qaqqabatamu qabuutti ilaaluu hin yaalan, sababiinsaas uumamni Inni uume kana ijaan argamuu fi qaqqabatamu hundi kan Waaqa mullisan waan ta'eef. Waaqeffattoonnii fi Qaalluu ykn Qaallittii baayyee jaallatamoo dha; keessaahuu geggeessitoonni garmalee waan nama jaalataniif waan jaalalli mataansaa nama ta'ee dhufe fakkaata.

Mammaaksa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Waaqa malee, gaariin hin jiru (There is no one who is kind except God)
 • Waan Waaqni fide lafti ba'aa hin dadhabu (Whatever God brings the Earth does not fail to carry it).
 • Namno yaa Waaqi jedhe Waaqarraa hindhabu (One who worships God will get everything)

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

 • Bartels, Lambert (1983) Oromo religion: myths and rites of the Western Oromo of Ethiopia, an attempt to understand

Kanas ilaali[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Liinkii alaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]