Category:Waaqeffannaa

Wikipedia irraa

muslimni oromoo keessa hin jiruu?????????

Fuulota ramaddii "Waaqeffannaa" jala jiran

Waliigala 3 keessaa Fuulotni 3 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.