Fixeensa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Gtk-find-and-replace.svg
Barreeffamni kun sirreeffamuu fi gulaalamuu qaba.
Gtk-find-and-replace.svg
Fixeensa


Mata duree kan jalqabaa Fixeensa
Barreessaa Boruu Barraaqaa
Biyya Itoophiyaa
Afaan Afaan Oromo

Horii buli obbo boruu barraaqaa