Category:Anaatoomii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

N

Fuulota ramaddii "Anaatoomii" jala jiran

Waliigala 9 keessaa Fuulotni 9 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.