Jump to content

Category:Anaatoomii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

N

Fuulota ramaddii "Anaatoomii" jala jiran

Waliigala 16 keessaa Fuulotni 16 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.