Category:Anaatoomii

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

N

Fuulota ramaddii "Anaatoomii" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.